Willow Tree figuriner förmedlar stämningar & känslor, skulpturerade av konstnären Susan Lordi. En gåva till någon man tycker om eller egna samlingen.

Willow Tree erbjuder en rad finstämda figuriner som på ett lågmält sätt vill fömedla en känsla som helar, tröstar, skyddar och inspirerar. Konstnären Susan Lordi skulpterar originalet som sedan gjuts och målas för hand.

Uttryck förmedlas enbart genom gester och kroppshållning, ett huvud på sned, placering av en hand, vridning av kroppen. Alla figurer är enkla och saknar ansiktsbild och skall förhoppningsvis vara meningsfulla både för givare och mottagare.